Atteikuma tiesības

Informācija par atteikuma tiesībām

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 19.punktu  patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma un atgriezt iegādāto preci atpakaļ pārdevējam 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma izdarīšanas brīža.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar paziņojumu par lēmumu atteikties no iepriekš minētā distances līguma ir jāinformē   SIA Semicom elektroniski, nosūtot iesniegumu vai atteikuma veidlapu (atteikuma veidlapa lejupielādei pieejama šeit)uz elektroniskā pasta adresi semicom@semicom.lv  vai rakstveidā, nosūtot iesniegumu vai atteikuma veidlapu uz adresi Maija iela 8, Rīga, LV-1006, Latvija. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas neattiecas uz pirkumiem, ko veikušas juridiskās personas.

Patērētāja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā no atteikuma veidlapas vai iesnieguma nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam atpakaļ Maija ielā 8, Rīga. Pēc preces atgriešanas Pārdevējs novērtē preces atgriešanas stāvokli un sagatavo dokumentu par naudas līdzekļu atgriešanu un nosūta to atbildes veidā elektroniski vai uz norādīto adresi.

Naudas atmaksu Pārdevējs veiks 14 dienu laikā pēc atteikuma pieteikuma saņemšanas, bet ne pirms Pārdevējs ir saņēmis atgriezto preci vai pirms Patērētājs ir pierādījis, ka ir nosūtījis atpakaļ atdotās preces. Ja Patērētājs izmanto atteikuma tiesības, viņam ir tiesības saņemt atmaksu par visām nodevām, par kurām Pārdevējam nav pretenziju, ieskaitot preču piegādes izmaksas (ja tās tika pievienotas pasūtījumam). Ja Patērētājs nav norādījis citādi, nauda tiks atgriezta tajā bankas kontā, kas norādīts atteikuma veidlapā.

Mūsu ieteikumi

Preces saņemšanas brīdī pārliecinieties vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri.

Svarīgi! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos, kad prece ir bojāta, ir redzamas paviršas izturēšanās sekas, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti, arī oriģināla iepakojuma bojājumi. Šādos gadījumos interneta veikals www.semikom.lv  patur sev tiesības atteikt pircējam preces atteikuma tiesību izmantošanā vai arī paturēt kompensāciju!

Atteikuma tiesības nav spēkā precei, kura piegādāta ar kurjerdienestu un kurai konstatēts skrāpējums vai jebkāds cits mehānisks bojājums un tas nav norādīts uzreiz pie preču saņemšanas. Redzot kādus vizuāli uzskatāmus bojājumus iepakojumam, lūdzam pieprasīt kurjeram tos atzīmēt preču piegādes pavadveidlapā. Tas palīdzēs ātri rast risinājumu gadījumā, ja arī pati prece tikusi bojāta piegādes laikā! Jums ir tiesības preci, kurai bojāts iepakojums vai liekas aizdomīga, nepieņemt jau preces piegādes brīdī.

Pārbaudiet, taču nelietojiet preci.

Saglabājiet un nesabojājiet preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju (aizlīmētus plastikāta iepakojumus drīkst rūpīgi atvērt ar šķērēm).

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad patērētāja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

Patērētājam prece jānogādā veikalā pastāvīgi. Veikals neuzglabā pirkuma līgumu kopijas.

Citu sūdzību izskatīšanas kārtība

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta semicom@semicom.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Maija iela 8, Rīga, LV-1006, Latvija. Pārdevējs 7 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz patērētājam rakstveida atbildi uz iesniegumu, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi, un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu

+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS