ESD Brushes

Kārtot:
Rādīt lapā:
 
Brush; ESD; L: 150mm; Bristle len: 25mm; 37mm; 100MΩ÷10GΩ
Ir pieejams: 467
5.11 €
-+
Brush; ESD; L: 124mm; Ø: 7mm; Bristle len: 18mm; 100kΩ÷1GΩ
Ir pieejams: 368
5.92 €
-+
Brush; ESD; L: 175mm; W: 58mm; Bristle len: 16mm
Ir pieejams: 147
5.03 €
-+
Brush; ESD; L: 150mm; W: 20mm; electrically conductive material
Ir pieejams: 34
26.58 €
-+
Brush; ESD; L: 225mm; W: 90mm; Bristle len: 20mm
Ir pieejams: 105
7.10 €
-+
Brush; ESD; 3mm; Overall len: 155mm; Features: dissipative
Ir pieejams: 18
9.73 €
-+
Brush; ESD; Bristle len: 12mm; Tool length: 85mm
Ir pieejams: 15
24.63 €
-+
Brush; ESD; 3mm; Overall len: 140mm; Features: dissipative
Ir pieejams: 5
12.05 €
-+
Brush; ESD; 5mm; Overall len: 170mm; Features: dissipative
Ir pieejams: 19
15.21 €
-+
Brush; ESD; 20mm; Overall len: 220mm; Features: dissipative
Ir pieejams: 8
13.64 €
-+
Brush; ESD; L: 92mm; Bristle len: 21mm
Ir pieejams: 84
10.02 €
-+
Brush; ESD; 3mm; Overall len: 140mm; Features: dissipative
Ir pieejams: 8
10.49 €
-+
Brush; ESD; Overall len: 145mm; Features: dissipative (EN)
Ir pieejams: 14
9.73 €
-+
Brush; ESD; L: 148mm; Bristle len: 17mm; 15mm
Ir pieejams: 153
4.65 €
-+
Brush; ESD; 50mm; Overall len: 120mm; Features: dissipative
Ir pieejams: 3
22.29 €
-+
Brush; ESD; 35mm; Overall len: 95mm; Features: dissipative
Ir pieejams: 23
15.21 €
-+
Brush; ESD; 10mm; Overall len: 170mm; Features: dissipative
Ir pieejams: 6
10.49 €
-+
Brush; ESD; L: 122mm; Ø: 11mm; Bristle len: 17mm
Ir pieejams: 50
4.07 €
-+
Brush; ESD; L: 150mm; Ø: 6mm
Ir pieejams: 21
20.46 €
-+
Brush; ESD; L: 225mm; Bristle len: 50mm; 70mm; 0.1÷10GΩ
Ir pieejams: 62
10.99 €
-+
Brush; ESD; L: 195mm; Bristle len: 44mm; 47mm; 0.1÷10GΩ
Ir pieejams: 57
8.71 €
-+
Brush; ESD; L: 190mm; Bristle len: 45mm; 22mm; 0.1÷10GΩ
Ir pieejams: 18
5.59 €
-+
Brush; ESD; L: 180mm; Bristle len: 16mm
Ir pieejams: 125
4.10 €
-+
Brush; ESD; Bristle len: 13mm; Tool length: 190mm
Ir pieejams: 8
9.39 €
-+
Brush; ESD; Bristle len: 12mm; Tool length: 142mm
Ir pieejams: 38
9.39 €
-+
Brush; ESD; 55mm; Overall len: 180mm; Features: dissipative
Ir pieejams: 1
47.60 €
-+
+371 67543310
P-PK 9-18
KATEGORIJAS